Salutogent ledarskap

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

Dagens arbetsliv ställer nya krav på både människor och organisationer. Vad behövs för att ditt sammanhang ska fungera så att människorna där både kan må bra på jobbet och lyckas med sin uppgift? Det räcker inte med låga sjuktal och en riskfri miljö. Både ledare och medarbetare behöver förstå hur man stärker en kultur som kännetecknas av tillit, ansvar och arbetsglädje
Därför behövs ett ledarskap och medarbetarskap som lägger fokus på de förutsättningar och den kraft som leder till förbättring i riktning mot dit vi vill. När medarbetarnas mening blir viktigare än regler och rutiner frigörs kompetens och arbetslust.

- Anders Hanson: Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång, ISBN: 978-91-980339-3-9

Close

50% ifylld intresseanmälan till vårt nyhetsbrev

Vi har ett begränsat antal platser till Operativt Ledarskap.

Registrera din intresseanmälan så återkommer vi per omgående med besked om du blir tilldelad en plats. 

Operativt Ledarskap är ledningsprogrammet som syftar till att stärka dig som modern ledare inom offentlig sektor.