Lean - processutveckling

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

Lean är ett koncept som idag används globalt av företag och organisationer från nästan alla branscher. Inom bl a industriföretag, tjänsteföretag, kommunala verksamheter, sjukvård och statliga organisationer har Lean i stor utsträckning kommit att bli det mest populära sättet att utveckla verksamheter och deras processer.

Lean handlar om att transformera verksamhetsprocesser utifrån det värde som skapas för de externa kunderna. Målet är att skapa hög kundtillfredsställelse samtidigt som den egna processen effektiviseras. Lean innebär en drastisk utveckling av den interna kulturen samt ett paradigmskifte gällande hur verksamhetens flöden och processer struktureras och drivs. Centralt i Lean är det ledarskap och det med arbetarskap som utövas i verksamheten.
Denna bok avser att ge läsaren förståelse för vad Lean är, hur de verktyg och metoder som tillämpas i Lean fungerar samt hur en verksamhet kan transformeras mot Lean på ett framgångsrikt sätt.

- Lars Sörqvist: Lean - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden, 
978-14-093741

Close

50% ifylld intresseanmälan till vårt nyhetsbrev

Vi har ett begränsat antal platser till Operativt Ledarskap.

Registrera din intresseanmälan så återkommer vi per omgående med besked om du blir tilldelad en plats. 

Operativt Ledarskap är ledningsprogrammet som syftar till att stärka dig som modern ledare inom offentlig sektor.