Möteskokboken 1

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

"grunderna för att skapa effektiva möten"

Möteskokboken är till för dig som är:
- chef och vill få idéer till bättre arbetsmöten 
- projektledare och vill öka effektiviteten på dina projektmöten
- personalansvarig och vill utveckla möteskulturen inom organisationen
- pedagog och vill ha nya sätt att stimulera lärandet hos dem du utbildar
- föreningsaktiv och vill skapa delaktighet i besluts processerna
- forskning- och utvecklingsansvarig och vill skapa kreativa möten 
- allmänt nyfiken på hur man skapar möten där människor verkligen möts

En allt större del av våra arbetsliv går ut på att delta i olika typer av möten. Vi träffas i tid och otid. I värsta fall leds mötet av en oförberedd mötesledare och mötesdeltagarna är ditkommenderade. Resultatet blir därefter. Samtidigt är kostnaderna för alla möten enorma, räknat i arbetstid, resor, kost och logi, och därför är det egentligen rätt underligt att vi inte satsar mer på mötets utformning och ledning. Vad kostar ett misslyckat möte med 100 deltagare? Enkel matematik säger att goda förberedelser snabbt lönar sig.

- Erik Mattson och Anna Jöborn Möteskokboken I: grunderna för att skapa effektiva möten; ISBN; 978-91-98232110

Close

50% ifylld intresseanmälan till vårt nyhetsbrev

Vi har ett begränsat antal platser till Operativt Ledarskap.

Registrera din intresseanmälan så återkommer vi per omgående med besked om du blir tilldelad en plats. 

Operativt Ledarskap är ledningsprogrammet som syftar till att stärka dig som modern ledare inom offentlig sektor.