Våga leda med hjärnan

ledarskapslitteratur Dec 06, 2018

Varför agerar och reagerar vi som vi gör? Varför upplever vi stress och varför är det så svårt med förändring? Vad krävs för att öka både min egen och medarbetarnas motivation? De flesta ledare har någon gång brottats med frågor som de här, men det har varit svårt att hitta bra svar. Och det är inte så konstigt. Vi har helt enkelt inte vetat bättre. Det är först under senare år som hjärnforskningen har kunnat förklara hur vi människor faktiskt fungerar och vad som krävs för att vi ska må och prestera så bra som möjligt. 

Våga leda med hjärnan ger dig nya insikter om hjärnan och mekanismerna bakom mänskligt beteende: Aha, det är därför jag gör som jag gör; Aha, det är därför mina medarbetare agerar ologiskt; Aha, det är så här jag...

Läs mer...

Virtuella möten - effektiv gränslös kommunikation

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

De positiva effekterna med virtuella möten är många. De hjälper organisationer och enskilda chefer, grupper och medarbetare att verka och samverka på ett effektivt och flexibelt sätt. Med virtuella möten krymper världen - de skapar helt nya sätt att arbeta och samarbeta på, och kan även förändra hur vi rekryterar och organiserar våra verksamheter.

Boken består av tre delar:
1. VAD: Vad är virtuell kommunikation? När passar det och till vad? 
2. VARFÖR: Vilka attityder finns till möten, särskilt virtuella möten? Motiv för virtuella möten? 
3. HUR: Konkret handledning, tips och exempel.

På bokens hemsida kommer extra material och länkar till olika applikationer och tjänster att publiceras.


Sagt om boken
"Jag hatar möten. Och gillar skarpt den här boken." Michael Dahlén, författare, föreläsare och ekonomiprofessor...

Läs mer...

Uppkopplad - Urkopplad - Avkopplad

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

Har skärmen fått för stor plats i ditt liv? Du är inte ensam. Men hur har det gått till? Hur har vi människor förändrats av internets utveckling? Vårt privatliv och vårt arbete? Och våra barn – hur är det att växa upp i ett skärmsamhälle?
Jimmy Mogrip skriver om internets utveckling, den smarta mobiltelefonens intåg och hur sociala medier påverkar vårt psyke. Internationell och nationell forskning och sociala experiment varvas med personliga erfarenheter.

- Jimmy Mogrip: Uppkopplad Urkopplad; ISBN; 978-91-7469-246-4

Läs mer...

Salutogent ledarskap

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

Dagens arbetsliv ställer nya krav på både människor och organisationer. Vad behövs för att ditt sammanhang ska fungera så att människorna där både kan må bra på jobbet och lyckas med sin uppgift? Det räcker inte med låga sjuktal och en riskfri miljö. Både ledare och medarbetare behöver förstå hur man stärker en kultur som kännetecknas av tillit, ansvar och arbetsglädje
Därför behövs ett ledarskap och medarbetarskap som lägger fokus på de förutsättningar och den kraft som leder till förbättring i riktning mot dit vi vill. När medarbetarnas mening blir viktigare än regler och rutiner frigörs kompetens och arbetslust.

- Anders Hanson: Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång, ISBN: 978-91-980339-3-9

Läs mer...

Möteskokboken 1

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

"grunderna för att skapa effektiva möten"

Möteskokboken är till för dig som är:
- chef och vill få idéer till bättre arbetsmöten 
- projektledare och vill öka effektiviteten på dina projektmöten
- personalansvarig och vill utveckla möteskulturen inom organisationen
- pedagog och vill ha nya sätt att stimulera lärandet hos dem du utbildar
- föreningsaktiv och vill skapa delaktighet i besluts processerna
- forskning- och utvecklingsansvarig och vill skapa kreativa möten 
- allmänt nyfiken på hur man skapar möten där människor verkligen möts

En allt större del av våra arbetsliv går ut på att delta i olika typer av möten. Vi träffas i tid och otid. I värsta fall leds mötet av en oförberedd mötesledare och mötesdeltagarna är ditkommenderade. Resultatet blir därefter. Samtidigt är...

Läs mer...

Min hemlighet

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

I min hemlighet berättar Petter Stordalen sina hemligheter, alla de tips och trivs som tagit honom dit han är i dag både som make, far, och företagsledare. En historia om att våga när andra tvekar, om att gå sin egen väg.

- Petter Stordalen: Min hemlighet, ISBN 978 - 91 - 88123-40-4

Läs mer...

Lean - processutveckling

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

Lean är ett koncept som idag används globalt av företag och organisationer från nästan alla branscher. Inom bl a industriföretag, tjänsteföretag, kommunala verksamheter, sjukvård och statliga organisationer har Lean i stor utsträckning kommit att bli det mest populära sättet att utveckla verksamheter och deras processer.

Lean handlar om att transformera verksamhetsprocesser utifrån det värde som skapas för de externa kunderna. Målet är att skapa hög kundtillfredsställelse samtidigt som den egna processen effektiviseras. Lean innebär en drastisk utveckling av den interna kulturen samt ett paradigmskifte gällande hur verksamhetens flöden och processer struktureras och drivs. Centralt i Lean är det ledarskap och det med arbetarskap som utövas i verksamheten.
Denna bok avser att ge läsaren förståelse för vad Lean är, hur de verktyg och...

Läs mer...

Känn rädslan och våga ändå

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

Vad är det som hindrar dig - i just det här ögonblicket - att vara den person du vill vara och leva ditt liv precis som du vill leva?
Jo, i första hand rädsla. Vare sig det handlar om arbete, relationer, pengar eller livet i största allmänhet kan rädslan avhålla oss ifrån att göra vad vi innerst inne vill.
När rädslan håller oss tillbaka känner vi förvirring, frustration, ilska och hjälplöshet och tvivlar på oss själva. Men det måste inte vara så. 
Genom att omprogrammera det undermedvetna, vilket den här boken handlar om, kan vi bli av med det felaktiga tänkande som automatisk hindrar oss från att betvinga rädslan och omvandla den till kraftfullhet, handling och kärlek.

- Susanne Jeffers: Känn RÄDSLAN och våga ändå, ISBN: 978-91-7465-057-0

Läs mer...

Härskarteknik

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

Härskarteknik handlar inte bara om män som förtrycker kvinnor eller chefer som missbrukar sin makt. Tvärtom är det något som vi alla, oavsett kön, ålder och position använder mot varandra. Problemet är att de flesta inte vet om det. Här får du hjälp att sätta fingret på när och hur det sker. 
Elaine Eksvärd definierar nio huvudtyper av härskartekniker som exemplifierar med människors egna berättelser. Hon delar även med sig av egna erfarenheter och föreslår med humor och värme hur vi ska tackla jobbiga situationer.

- Elaine Eksvärd; Härskarteknik, ISBN; 978-91-37-1581-3

Läs mer...

Hjärnstark

ledarskapslitteratur Nov 01, 2018

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent? Se då till att röra på dig! Den moderne hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Och det här gäller för både barn och vuxna, ja, till och med för äldre! Boken avslöjar vad allt detta beror på och ger konkreta förslag på hur du ska röra på dig för att få positiva effekter - som är så omfattande att man faktisk kan kalla dem för en mental uppgradering!

- Anders Hansen: Hjärnstark - hur humor och träning stärker din hjärna, ISBN: 978-91-7363 109-9

Läs mer...
1 2
Close

50% ifylld intresseanmälan till vårt nyhetsbrev

Vi har ett begränsat antal platser till Operativt Ledarskap.

Registrera din intresseanmälan så återkommer vi per omgående med besked om du blir tilldelad en plats. 

Operativt Ledarskap är ledningsprogrammet som syftar till att stärka dig som modern ledare inom offentlig sektor.